Monthly Archives: Červenec 2016

User Stories

 Jak s nimi efektivně pracovat

User story lze považovat za základní jednotku práce v společnosti využívající agilní přístup vývoje produktu. Přestože se toho o user stories napsalo opravdu hodně, pro spoustu firem jsou stále nějak neuchopitelné. Říká se o nich, že jejich používání vytváří nekonzistentní produkt, že jsou nevhodné pro dlouhodobější plánování a nečitelné pro obchodně orientované zaměstnance. Ano, často to tak je, ale důvodem nejsou user stories jako takové, ale nepochopení jejich smyslu a způsobu práce s nimi.

 

user story cover

 

Dobře nastavené user stories jsou naopak důkazem, že vaše organizace dobře zvládla transformaci na agilní vývoj, má skutečné feature týmy, chápe důležitost komunikace a flexibilně zvládá potřebu změny jak v produktu, tak i ve svých interních procesech.

Celý příspěvek

Agilně ve velkých organizacích

Posledních několik měsíců se poměrně intenzívně zabývám otázkou zavádění agilních principů ve větších organizacích. Na následujících řádcích bych se s vámi rád podělil o své zkušenosti, které vedou k úspěšnému nastavení efektivního agilního prostředí ve vetší firmě.

 

Less

Celý příspěvek