Category Archives: Rozhovor

Párové programování

Otázky a odpovědi – Rozhovor s Marianem Schubertem

Těsně před začátkem pražského Coderetreatu jsem se ptal několika přítomných programátorů na jejich zkušenosti s párovým programováním. K mému překvapení byly minimální, v následné diskusi většinou zazněl názor, že v reálné práci “u nás ve firmě” tato technika použít nejde. Pak následoval vlastní Coderetreat, během něhož se muselo povinně pracovat v páru. Myslím, že řada přítomných radikálně změnila názor na praktickou použitelnost a efektivitu této techniky. Rád bych se tě, Mariane, jako velkého zastánce párového programování, zeptal na pár otázek, které mohou zajímat všechny vývojáře a team leadery, kteří si pohrávají s myšlenkou párové programování použít.

  Celý příspěvek