Category Archives: Techniky

User Stories

 Jak s nimi efektivně pracovat

User story lze považovat za základní jednotku práce v společnosti využívající agilní přístup vývoje produktu. Přestože se toho o user stories napsalo opravdu hodně, pro spoustu firem jsou stále nějak neuchopitelné. Říká se o nich, že jejich používání vytváří nekonzistentní produkt, že jsou nevhodné pro dlouhodobější plánování a nečitelné pro obchodně orientované zaměstnance. Ano, často to tak je, ale důvodem nejsou user stories jako takové, ale nepochopení jejich smyslu a způsobu práce s nimi.

 

user story cover

 

Dobře nastavené user stories jsou naopak důkazem, že vaše organizace dobře zvládla transformaci na agilní vývoj, má skutečné feature týmy, chápe důležitost komunikace a flexibilně zvládá potřebu změny jak v produktu, tak i ve svých interních procesech.

Celý příspěvek

Technický dluh

Hacknem to tam?

S technickým dluhem bojují všichni, je to takový přízrak, jenž obrovským způsobem ovlivňuje mnoho věcí v softwarové firmě. Smyslem tohoto článku je poskytnout praktickou příručku popisující, jak ním pracovat a jak předcházet situacím, kdy je aktivně výtvářen.

 

TD-death

 

Celý příspěvek

Smysluplné porady a společné rozhodování

Ztráta času zvaná brainstorming

Největší překážkou ve zlepšování procesů ve firmě je špatná komunikace. Jednotliví lidé mají často dobré myšlenky, ale neumí je sdílet s ostatními, navzájem si nerozumí a nedokáží se dohodnou na společném cíli a způsobu, jak k němu jít. Drtivá většina porad jsou taková povídání, při kterých všichni doufají, že nakonec dopadnou dobře. Jenže nedopadnou, pouze roste zklamaní a frustrace. Správná diskuze musí ctít určitá pravidla a musí být někým řízená. Pojďme se podívat, co se dá udělat pro to, aby byly vaše diskuze užitečnější.

 

moderator

 

Celý příspěvek

Product Owner survival handbook

Jak nevytvářet backlog nesplněných slibů

Každý, kdo slyšel o agilním vývoji, asi ví, kdo je scrum master a co je jeho úkolem. Ne všichni ale vědí, kdo přesně je product owner. Z důvěryhodného zdroje vím, že zatímco školení na scrum mastera jsou poměrně dobrým obchodním artiklem, naplnit pár míst na školení product ownera je problém. Přitom si upřímně myslím, že dobrý product owner je pro jakoukouliv agilní software firmu důležitější než scrum master…

PO.png

Celý příspěvek

Párové programování

Otázky a odpovědi – Rozhovor s Marianem Schubertem

Těsně před začátkem pražského Coderetreatu jsem se ptal několika přítomných programátorů na jejich zkušenosti s párovým programováním. K mému překvapení byly minimální, v následné diskusi většinou zazněl názor, že v reálné práci “u nás ve firmě” tato technika použít nejde. Pak následoval vlastní Coderetreat, během něhož se muselo povinně pracovat v páru. Myslím, že řada přítomných radikálně změnila názor na praktickou použitelnost a efektivitu této techniky. Rád bych se tě, Mariane, jako velkého zastánce párového programování, zeptal na pár otázek, které mohou zajímat všechny vývojáře a team leadery, kteří si pohrávají s myšlenkou párové programování použít.

  Celý příspěvek

Frustration Board

Na cestě k zodpovědnosti

V článku o svobodné firmě jsem přislíbil, že se pokusím rozepsat na téma technik, které mohou vylepšit komunikaci mezi lidmi, kreativitu a obecně přístup k práci. Frustration board je nástroj, který jsem vytvořil společně s kolegy ze společnosti Netsafe Solutions a jeho hlavním smyslem je dát zaměstnancům jasný signál, že i oni mohou řídit dění ve firmě.

Celý příspěvek